M/Y Triton
Historik
Fakta
Triton idag
Curt Borgenstam
Bertil Lindblads stiftelse
Ägare
Sponsorer
Övrigt
Länkar

Mariningenjör Curt Borgenstam

Curt Borgenstam tog studentexamen i Saltsjöbaden 1937.

 

Han avlade civilingenjörsexamen i skeppsbyggnad 1942 och anställdes som ubåtsingenjör vid Marinförvaltningen 1942.Som Mariningenjör tjänstgjorde han på minsvepare, hjälpkryssare, torpedbåtar och Kryssare, samt vid Stockholms örlogsvarv.Han kom att leda den svenska utvecklingen av Motortorpedbåtar. Under perioden 1958-1961 var han tjänstledig från Marinen och arbetade då gör motorfirmorna Daimler Benz AG och MWM i Tyskland samt CRM (Construzione Revisione Milano) i Italien.Han ingick i styrelsen för Automobil Historiska Klubben som han var med och grundade och ordförande i dess Bugattisektion. Han var även styrelsemedlem i Wasamuseet, Tekniska museet och Sjöhistoriska museet.

Senast uppdaterad
2014-04-19 09:08