M/Y Triton
Historik
Fakta
Triton idag
Curt Borgenstam
Bertil Lindblads stiftelse
Ägare
Sponsorer
Övrigt
Länkar
Föreningen Tritons Vänner

  

Kontakt:Gunnar (ordf), 070-985 87 89

Mikael (sekreterare), 070-574 64 48

Ulf (kassör), 08-792 94 95

     

 

Sedan hösten 2009 ägs M/Y Triton av Föreningen Tritons Vänner.

 

Föreningen ska verka för att M/Y Triton bevaras i eller så nära originalskick som är möjligt.

 

Föreningen sprider kunskap om M/Y Tritons historia kopplad till svenska motortorpedbåtar och maringingenjör Curt Borgenstam. Föreningen samarbetar med marina myndigheter, föreningar och organisationer samt understödjer forskning och utbildning knuten till marina verksamheter.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Triton var i grekisk mytologi son till havsguden Poseidon och havsgudinnan Amfitrite. Triton var hälften människa och hälften fisk (till överkroppen en man med en fena från midjan).Triton styrde vågorna genom att blåsa i sitt avlånga snäckskal.

Senast uppdaterad
2014-04-19 09:08